Med ett stetoskop hör man mer än ett hjärta

För att kunna lyssna på en patients hjärtslag använder sig läkare av ett verktyg vid namn stetoskop. Det är ett verktyg som används regelbundet på både barnavårdscentraler som på avdelningar i vuxenvården.

Rolig fakta om stetoskop, det skapades av en fransk läkare som inte ville röra en kvinnlig patients bröstkorg, istället för att knäppa på hennes bröstkorg tog läkaren ett A4 papper och rullade ihop det. Ena änden satt han på patientens bröst och den andra intill hans öra.

Ett stetoskop kan dock användas till mer än att höra hjärtslag. Exempelvis kan man ta med sig stetoskopet ut i naturen och lyssna på träden växa eller höra hur vinden svischa mellan träd och stenar.

Med ett stetoskop kan man också höra livet i skogen, alla smådjur, och alla stora djur. Lägger man stetoskopet mot marken och lyssnar, finns det chans att man hör fotsteg runtomkring. Är man någon som jagar kan man använda stetoskopet för att lyssna efter de djur man jagar. Då älgar är stora (om det är älg man jagar) är de lätta att höra med ett stetoskop satt i marken.

Testa att ta med ett stetoskop nästa gång ni är ute i naturen, kanske hör ni något som ni aldrig hört förut!